Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Vodoopskrba

Za priključenje gradilišnog priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, radi izgradnje nove građevine, potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • pravomoćna građevinska dozvola
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe)

Nakon završetka gradnje objekta i zatvaranja gradilišta, obavezno je podnijeti zahtjev za priključenje stambenog ili poslovnog objekta.

Za priključenje stambenog objekta na javnu vodoopskrbnu mrežu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • pravomoćna građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju ili potvrda glavnog projekta
 • uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine (za građevine izgrađene do 15.02.1968.)
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu

Na području gdje je izgrađen sustav javne odvodnje, uz zahtjev za priključenje stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu, obavezno je podnijeti i zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje.

Za priključenje poljoprivrednog zemljišta na javnu vodoopskrbnu mrežu potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • kopija katastarskog plana za predmetnu česticu
 • lokacijska informacija

Privremeno priključenje odobrava se prema koncesijskim rješenjima, a potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća)
 • izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe)
 • koncesijsko odobrenje

Nakon priloženog zahtjeva, Vodovod Omiš d.o.o. izlaskom na teren, utvrđuje gdje i pod kojim uvjetima je moguće izvršiti priključenje na vodoopskrbnu mrežu. Ako postoje uvjeti za priključenje, podnositelju zahtjeva se priprema ponuda na temelju koje se radi troškovnik i Ugovor o priključenju.

Skip to content