Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Skupština društva

Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora i uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva.

Skupština Društva sastavljena je od ovlaštenih predstavnika članova Društva te broji 4 člana:

– Grad Omiš

– Općina Dugi Rat

– Općina Šestanovac

– Općina Zadvarje

Skip to content