Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Povijesni razvoj

Javna vodoopskrba na ovom području ima stogodišnju tradiciju, čiji je nastavljač u pravnoj formi primjerenoj današnjem vremenu Vodovod Omiš d.o.o. Ona je bila najprije prisutna u jedinom urbanom mjestu – Omišu, početkom 20. stoljeća, a nastavljena je nadolazećom industrijalizacijom šireg područja, prvenstveno gradnjom tvornice cementa “Renko Šperac”, tvornice rublja “Galeb” i tvornice tjestenine “Cetina” u Omišu te tvornice ferolegura “Dalmacija” u Dugom Ratu.

Epidemija trbušnog tifusa 1969. godine koja je uzrokovana zagađenjem izvorišta “Vrilo” (u krugu kojeg je izgrađena poslovna zgrada sa pogonima Vodovoda) potaknula je razvoj modernog vodovoda sa zahvatom rijeke Cetine i gradnjom uređaja za pročišćavanje vode. Slijedećih godina započinje ubrzana izgradnja vodoopskrbnog sustava omiškog priobalja, srednjih Poljica i šestanovačkog kraja.

Godine 1974. nekadašnje komunalno poduzeće “Gradac” preraslo je u poduzeće Vodovod Omiš d.o.o., budući je prestalo obavljati ostale djelatnosti (pjeskarenje, prijevoz, upravljanje lukama i sl.) koje nisu u vezi sa vodoopskrbom i odvodnjom.

Devedesete godine su bile teške godine deindustrijalizacije i nestanka velikih potrošača vode (prodaja vode se prepolovila) što je Društvo stavilo pred nove izazove. Usprkos tome napravljeni su značajni iskoraci u organizaciji poslovanja prvenstveno u pravnoj regulativi, sređivanju katastra potrošača, informatizaciji i sustavu daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava.

Skip to content