Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Osnovne informacije

Vodovod Omiš d.o.o.
Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš

trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću upisano u registar Trgovačkog Suda u Splitu pod br. St/Tt-17/5943-2

Temeljni kapital: 4.803.477,34 euro uplaćen u cijelosti

MBS: 060091313
OIB: 77317840351

Član Uprave / Direktor:  Matko Kovačević, dipl.ing.

IBAN HR1124020061100699376 za redovno poslovanje, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR4724020061500033566 za plaćanje računa za vodoopskrbu, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Skip to content