Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Struktura društva

Skupština društva

Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora i uprave, godišnjim financijskim izvješćima, povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, izmjeni Društvenog ugovora, statusnim promjenama i prestanku rada Društva.

pročitaj više

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito nadzire vođenje poslova Društva, po potrebi saziva skupštinu Društva, podnosi skupštini Društva pismena izvješća o obavljenom nadzoru te donosi Poslovnik o svom radu. Nadzorni odbor Društva čini 5 članova: Tonći Stanić, predsjednik nadzornog odbora Omiš, Put Borka 65 […]

pročitaj više

Uprava društva

Uprava društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, vodi poslove Društva i upravlja imovinom Društva sukladno zakonu, Društvenom ugovoru te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. Uprava društva sastoji se od jednog člana- direktora Društva. Član Uprave – Direktor društva je Matko Kovačević, dipl.ing.tel: 021 755 111

pročitaj više

Organizacija rada

Organizacija rada poduzeća odvija se kroz Tehničku službu, Financijsko-komercijalnu službu i Opću službu. Voditelj Tehničke službe: Joško Bijuković, ing. el. tel: 021 755 120, e- mail: josko.bijukovic@vodovod.hr Voditelj Financijsko-komercijalne službe: Marko Pešić, dipl.oec. tel: 021 757 113, e- mail: marko.pesic@vodovod.hr Voditelj Opće službe: Mirko Perak, dipl. iur. tel: 021 755 112, e- mail: pravnik@vodovod.hr

pročitaj više

Skip to content