Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Izvori financiranja

Vodovod Omiš d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, financira se iz cijene komunalnih usluga: isporuke vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, usluga crpljenja i čišćenja kanalizacije i septičkih jama te izrade vodoopskrbnih i kanalizacijskih vodova i priključaka.

Skip to content