Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Dostava i plaćanje računa

 

DOSTAVA RAČUNA

Računi se generiraju na mjesečnoj bazi. Za svako potrošno mjesto radi se zaseban račun. Ako partner ima više potrošnih mjesta može zahtijevati zbirnu uplatnicu za sva svoja potrošna mjesta.

Dostava računa moguća je u papirnatom obliku na području cijele Republike Hrvatske ili u elektronskom obliku na e-mail adresu. Dostavu računa na e-mail korisnik može aktivirati popunjavanjem obrasca na dnu stranice ili na portalu Moj račun (e-komis). Osim navedenog, na portalu je moguće pregledavanje zaduženja i uplata te ukupnog stanja računa.

 

PLAĆANJE RAČUNA

Korisnici mogu ugovoriti uslugu SEPA izravnog terećenja ovjeravanjem Suglasnosti za izravno terećenje dolaskom u ured Financijsko- komercijalne službe, u prizemlju upravne zgrade poduzeća. Navedenoj Suglasnosti, prilaže se kopija osobne iskaznice te broj računa koji će se teretiti.

Nakon isteka valute plaćanja obračunava se zatezna kamata. Obračunavanje kamata na zakašnjela plaćanja je zakonska obveza. Ukoliko se račun ne podmiri u narednom periodu, šalje se opomena pred ovrhu/ utuženje. Ako se račun ne podmiri ni nakon opomene, zaduženi ured javnog bilježnika šalje ovrhu. U slučaju nepodmirenja više računa VODOVOD d.o.o. Omiš zadržava pravo obustaviti isporuku vodnih usluga.

 

Pošaljite svoje podatke za slanje računa na e-mail

Vaši podaci su poslani! Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.
Sva polja su obavezna.
Skip to content