Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Osnovne organizacijske vrijednosti

1. Društvena odgovornost

Svojim djelovanjem Društvo nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, poslovnih partnera, lokalne zajednice i radnika Društva te pozitivno utjecati na društvenu okolinu i kvalitetu života.

2. Profesionalnost

Društvo poslove obavlja na zakonit, odgovoran i profesionalan način, sukladno zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja i tehnologiju u obavljanju djelatnosti pružanja usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

3. Etičnost

Društvo savjesno i odgovorno ispunjava svoje obveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima i radnicima Društva.

4. Organizacijska okolina

Društvo potiče razvoj organizacijske okoline koja će jačati međuljudske odnose i poticati timski rad, ne ograničavajući pri tom individualne sposobnosti radnika, njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka.

5. Razvoj

Posebnu pozornost Društvo poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i vještina.

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM STRANAMA

Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama su: transparentnost, zakonitost u radu, pouzdanost, kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika usluge, sigurnost i zaštita, briga o potrošaču, uzajamno korisni odnosi s dobavljačima, stalan nadzor nad poslovnim procesima, društveno odgovorno poslovanje, stalno usavršavanje zaposlenika te usvajanje novih tehnologija, kontinuirana nadogradnja i poboljšavanje sustava kvalitete.

Prikupljanjem informacija o ispunjenju potreba i stupnjem zadovoljstva korisnika usluga, Društvo vrši analize za provedbu bitnih poboljšanja u izvršenju obveza prema svim korisnicima usluga.

Skip to content