Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Priključenje

Odvajanje, rekonstrukcija i odjava

Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za posebni dio postojeće građevine. Osim Zahtjeva za odvajanje (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine. Korisnik, koji u istoj nekretnini, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost (pri čemu koristi uslugu javne vodoopskrbe), također je obavezan izvršiti odvajanje […]

pročitaj više

Vodoopskrba

Za priključenje gradilišnog priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, radi izgradnje nove građevine, potrebna je sljedeća dokumentacija: zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća) pravomoćna građevinska dozvola kopija katastarskog plana za predmetnu česticu izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe) Nakon završetka gradnje objekta i zatvaranja gradilišta, obavezno je […]

pročitaj više

Odvodnja

Za priključenje objekta na sustav javne odvodnje potrebno je, u uredima Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća, napraviti Zahtjev za priključenje.

pročitaj više

Skip to content