Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Priključenje

Vodoopskrba

Za priključenje gradilišnog priključka na javnu vodoopskrbnu mrežu, radi izgradnje nove građevine, potrebna je sljedeća dokumentacija: zahtjev za priključak (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća) pravomoćna građevinska dozvola kopija katastarskog plana za predmetnu česticu izvadak iz sudskog registra ili obrtnica (za pravne osobe) Nakon završetka gradnje objekta i zatvaranja gradilišta, obavezno je […]

pročitaj više

Odvodnja

Za priključenje objekta na sustav javne odvodnje potrebno je, u uredima Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća, napraviti Zahtjev za priključenje.

pročitaj više

Skip to content