Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Misija, vizija i cilj

Misija

Misija Društva je funkcioniranje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Statutom društva, a osnovna zadaća je upravljanje i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Vizija

Vizija Društva je unaprjeđenje kvalitete usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji te time osigurati zadovoljstvo potrošača, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalnih zajednica u kojima Društvo djeluje.

Ciljevi

Opći ciljevi razvoja vodoopskrbe i odvodnje temelje se na programima jedinica lokalne samouprave kao i programima prihvaćenim od strane javne ustanove Hrvatske vode. Prvenstveno, to je svako kućanstvo na uslužnom području učiniti korisnikom usluga koje Društvo isporučuje.

U opće ciljeve spada i trajno unaprjeđenje organizacije poslovanja uvođenjem sustava kvalitete poslovanja, dogradnja i unaprjeđenje sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom, razvoj komunalnog informacijskog sustava te razvoj sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima.

U posebne ciljeve spada provođenje godišnjih aktivnosti dogovorenih sa lokalnom samoupravom i Hrvatskim vodama.

Skip to content