Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Odvajanje, izmještanje i odjava

Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za posebni dio postojeće građevine. Osim Zahtjeva za odvajanje (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Korisnik, koji u istoj nekretnini, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost (pri čemu koristi uslugu javne vodoopskrbe), također je obavezan izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor.

Izmještanje vodovodnog priključka je izvedba postojećeg priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog (postojećeg) glavnog vodomjera, uz istovremeni prekid pružanja usluge javne vodoopskrbe putem priključka s kojega je demontiran glavni vodomjer.

Osim Zahtjeva za izmještanje (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Odjava korištenja vodnih usluga može biti privremenog ili trajnog karaktera. U oba slučaja, osim Zahtjeva za odjavu (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja.

Privremena odjava ograničava se na razdoblje od 3 godine. Ukoliko se u navedenom roku ne podnese zahtjev za ponovno priključenje, smatra se da je priključak trajno odjavljen. Prilikom ponovnog aktiviranja usluge, potrošač je obvezan nadoknaditi troškove prema važećem cjeniku isporučitelja.

Ukoliko potrošač ima potrebnu trajno odjaviti korištenje vodnih usluga, vrši se trajna demontaža potrošnog mjesta. Ponovno priključenje može se ostvariti podnošenjem zahtjeva za novi priključak, sukladno uvjetima isporučitelja i uz nadoknadu ukupnih troškova isporučitelju.


Skip to content