Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Odvajanje, rekonstrukcija i odjava

Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za posebni dio postojeće građevine. Osim Zahtjeva za odvajanje (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Korisnik, koji u istoj nekretnini, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost (pri čemu koristi uslugu javne vodoopskrbe), također je obavezan izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor.

Rekonstrukcija vodovodnog priključka je izvedba postojećeg priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog (postojećeg) glavnog vodomjera, uz istovremeni prekid pružanja usluge javne vodoopskrbe putem priključka s kojega je demontiran glavni vodomjer.

Osim Zahtjeva za rekonstrukciju (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja postojeće građevine.

Odjava korištenja vodnih usluga je trajnog karaktera. Uz Zahtjev za odjavu (napraviti u uredu Tehničke službe, u upravnoj zgradi poduzeća), potrebno je podmiriti sva prethodna dugovanja.

Ukoliko potrošač ima potrebnu odjaviti korištenje vodnih usluga, vrši se trajna demontaža potrošnog mjesta. Ponovno priključenje može se ostvariti podnošenjem zahtjeva za novi priključak, sukladno uvjetima isporučitelja i uz nadoknadu ukupnih troškova isporučitelju.


Skip to content