Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom, a osobito nadzire vođenje poslova Društva, po potrebi saziva skupštinu Društva, podnosi skupštini Društva pismena izvješća o obavljenom nadzoru te donosi Poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor Društva čini 5 članova:

Tonći Stanić, predsjednik nadzornog odbora
Omiš, Put Borka 65
tel: 021 755 500

Bernardin Petrić, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Dugi Rat, Poljička cesta 8
tel: 021 734 900

Miroslav Ivandić, član nadzornog odbora
Šestanovac, Ivandići 8
tel: 021 721 006

Mate Popović, član nadzornog odbora
Zadvarje, Krnići 12
tel: 021 729 222

Dina Orlandini, član nadzornog odbora
Omiš, Trg Ivana Raosa 12
tel: 021 755 117

Skip to content