Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Uprava društva

Uprava društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, vodi poslove Društva i upravlja imovinom Društva sukladno zakonu, Društvenom ugovoru te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.

Uprava društva sastoji se od jednog člana- direktora Društva.

Član Uprave – Direktor društva je Matko Kovačević, dipl.ing.
tel: 021 755 111

Skip to content