Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

V O D O V O D 

d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Četvrt Vrilo 6

21310 Omiš

HRVATSKA

 

 

Omiš, 20.06.2017. godine

Naš znak: 2368/17

Evidencijski broj nabave: EMV 4002-02/2017

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

P R E D M E T:      Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od 4 godine s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Građevinsko-zanatski radovi na vodnokomunalnim građevinama i objektima javnog isporučitelja vodnih usluga“

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj Vodovod d.o.o. Omiš planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za četverogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Građevinsko-zanatski radovi na vodnokomunalnim građevinama i objektima javnog isporučitelja vodnih usluga“.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

  • Opis predmeta nabave
  • Tehničke specifikacije
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • Kriterije za odabir ponude

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 6 (šest) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno od 20.06.2017. do 26.06.2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  omis@vodovod.hr i/ili  josko@vodovod.hr

Po isteku roka od 6 (šest) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 4 (četiri) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilozi:

Dokumentacija o nabavi

Link za preuzimanje

Troškovnik

Link za preuzimanje

Nakon završenog savjetovanja 27.06.2017. godine Naručitelj objavljuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata za pripremu i provedbu postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za četverogodišnje razdoblje s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave „Građevinsko-zanatski radovi na vodnokomunalnim građevinama i objektima javnog isporučitelja vodnih usluga“.

Link za preuzimanje

Skip to content