Vodovod Omiš

Vodovod Omiš

Obavijest o promjeni naziva poduzeća

Dana 26. rujna 2023. godine, pri Trgovačkom sudu u Splitu, upisana je promjena naziva poduzeća Vodovod d.o.o. te od tada Društvo službeno posluje pod novim nazivom: Vodovod Omiš d.o.o.

Ostali podaci poput adrese, OIB-a, e-mail adresa, brojeva telefona i telefaksa te podaci o računima Društva ostaju nepromijenjeni.

Skip to content